Chương trình đào tạo Cao đẳng tiếng Hàn

1.Tên ngành: Tiếng Hàn

2.Trình độ đào tạo: Cao đẳng chính quy

3.Thời gian đào tạo: 2,5 năm

4.Mục tiêu cụ thể chương trình đào tạo tiếng Hàn:

4.1.Về kiến thức:

Có kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, đáp ứng yêu cầu công việc.

Có được vốn từ vựng phong phú về các lĩn vực của đời sống hàng ngày và một vốn từ vựng tương đối chuyên sâu về một số lĩnh vực chuyên ngành.

Có được những kiến thức tương đối chuyên sâu về ngữ pháp, ngữ âm và âm vị học Tiếng Hàn Quốc để tạo ra những phát ngôn và ngôn bản đúng về ngữ pháp, chuẩn về phát âm, góp phần nâng cao mức độ chuẩn xác và tự tin trong giao tiếp.

Có kiến thức căn bản về biên – phiên dịch và giao tiếp để có thể ứng dụng trong công tác chuyên môn, hội nhập xã hội và phát triển các kỹ năng như thuyết trình, làm việc nhóm và tranh luận.

4.2.Về kỹ năng nghề nghiệp:

  • Sử dụng được Tiếng Hàn Quốc ở bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương trình độ Topik 4. Cụ thể là:
  • Có thể hiểu được ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩn vực chuyên môn của bản thân.
  • Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên vớ người bản ngữ.
  • Có thể viết được những văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thíc quan đ ểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm và nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.
  • Có thể biên – phiên dịch các tài liệu từ Tiếng Hàn Quốc sang tiếng Việt và ngược lại ở bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương trình độ Topik về ngôn ngữ Hàn Quốc.
  • Có năng lực tự học tập, nghiên cứu để tiếp tục tíc lũy và nâng cao kiến thức chung và kiến thức nghề nghiệp, có khả năng thíc nghi xã hội với môi trường công tác.
  • Có năng lực ngoại ngữ thứ 2 tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

4.3.Về cơ hội nghề nghiệp:

  • Làm công tác hợp tác quốc tế tại văn phòng của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội , các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp trong nước, các văn phòng đại diện, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế và khu vực sử dụng Tiếng Hàn Quốc trong giao tiếp.
  • Có thể học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để giảng dạy Tiếng Hàn Quốc tại các cơ sở giáo dục được phép đào tạo Tiếng Hàn Quốc ở trình độ phù hợp vớ trình độ của sinh viên tốt nghiệp.
  • Có khả năng học tập liên thông lên đại học.

5.Nội dung chương trình đào tạo tiếng Hàn:

5.1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

Số lượng môn học, mô đun: 32

Khố lượng kiến thức toàn khóa học: 90 tín chỉ – 2135 giờ

Khố lượng các môn học c ung/đạ cương: 435 giờ

Khố lượng các môn học, mô đun c uyên môn: 1700 giờ

Khố lượng lý thuyết: 625 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1399 giờ.

5.2. Nội dung chương trình:

Chương trình đào tạo tiếng Hàn

Liên hệ thực hiện chương trình:

Điện thoại: 024.6260.1456 - 0986.425.099

Website: www.hateco.edu.vn

Địa chỉ: Số 2, 181 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội